f

NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH - 10

Saturday, January 25, 2014
Tags:

2 comments:

  1. Nữ chủ tịch nên công bố rõ tiêu chuẩn người NHẬU THAY để dân Thất nghiệp đến ứng tuyển!

    ReplyDelete