XA XỨ

Tác giả ảnh: Cuong Herry
Đi xa khắp bốn phương trời
Ngoảnh đầu quay lại thấy đời lênh đênh
Nhớ nhà ruột dạ buồn tênh
Nụ cười gượng nở giữa mênh mông người
***
Buôn Ma Thuột, 6/5/2014
Tây Nguyên Xanh

Comments

Popular Posts