f

MỘT KỶ NIỆM VỚI SÂU MUỒNG

Thursday, March 26, 2015
Tags: ,

2 comments:

  1. Hóa ra đó là vị thuốc!
    Kể ra con gái mà như Tây thì cũng xứng với chức danh Chủ Tịch thành phố...Dù là thành phố THẤT NGHIỆP! He he he...

    ReplyDelete