VIẾT VĂN BÂY GIỜ CŨNG KHÓ GHÊViết văn bây giờ cũng khó ghê

Dù rằng cầm bút rất say mê

Cảm xúc ở đâu cứ tuồn về

Nhưng mà bài viết vẫn bị chêBởi nay người viết sao nhiều thế

Thông tin xoi mói đủ trăm bề

Ta thêm bài nữa e là tệ

Đành im cho đời bớt nhiêu khê.

Ảnh trong bài viết là các giai đoạn phát triển của nấm Trứng Gà

Buôn Ama Thuột, 19/7/2015

Thơ: Tây Nguyên Xanh

Ảnh: Vũ Mạnh Tư

Comments

Popular Posts