f

LỜI NHẮN CỦA CHÚ VOỌC CHÀ VÁ CHÂN NÂU ĐẾN TỔNG THỐNG OBAMA

Wednesday, May 25, 2016
Tags: ,

2 comments:

  1. Chính thức ở cuối bài cần ghi rõ : Lời của Voọc Chà Vá. Phiên dịch từ tiếng Voọc ra tiếng Việt: Tây Nguyên Xanh. Như thế để tránh phiền phức khi tranh chấp bản quyền! He he he...

    ReplyDelete