f

NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH - 4

Saturday, November 30, 2013
Tags:

2 comments:

  1. Từ chuyện thằng thợ điện đến Điện lực Việt Nam EVN - liên hệ giỏi!
    Chúc mừng nữ Chủ tịch!

    ReplyDelete