f

NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH - 11

Saturday, April 5, 2014
Tags:

2 comments:

  1. Chà chà! Chủ tịch thành phố THẤT NGHIỆP oai quá! Đến bà bán bún còn biết và nhờ vả!

    ReplyDelete