HẦU ĐỒNG QUA ẢNH CỦA PHÓ NHÁY ĐOÀN KỲ THANH

   Sau đây là bộ ảnh thể hiện cảnh hầu đồng của nhiếp ảnh gia Đoàn Kỳ Thanh. Tây Nguyên Xanh trân trọng giới thiệu đến các bạn. Chúng ta nhìn nhận vào góc độ văn hóa tín ngưỡng thôi nhé. Các vấn đề nhạy cảm khác. Tây không muốn nói đến. Tây không cổ xúy hay bài xích gì cả. Tây chỉ muốn nhìn nhận nó ở khía cạnh văn hóa tín ngưỡng.


Buôn Ama Thuột, 6/3/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments

Popular Posts