MỘT SỐ LOÀI CHIM VÀ BÒ SÁT Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN


Kỳ đà

Chim Sả đầu nâu

Chim Sả đầu nâu

Chèo bẻo đuôi cờ chẻ

Chèo bẻo

Chim khách
Mỏ rộng đen đỏ
Chích Chòe Lửa
Cát Tiên, 30/7/2016
Tây Nguyên Xanh

Comments

Popular Posts