f

CHUYỆN TÌNH GOOGLE DỊCH

Tuesday, February 21, 2017
Tags:

1 comment:

  1. Nếu thực tình, thực tâm thì rào cảm ngôn ngữ không phải là vấn đề. Tạm dùng Google dịch, học sau cũng không muộn mà. Khó nhất là không biết sự thật về đối tác. Dù có thông hiểu tiếng thì vẫn ...bi kịch như thường!

    ReplyDelete