f

HOA VÀ QUẢ ĐIỀU NHUỘM (CÀ RI)

Thursday, July 21, 2016
Tags: ,

1 comment:

  1. Công phu thiệt! Mò vào cả tạp chí Tây (Braxin)để lấy thông tin về cái cây ở Tây Nguyên , nhưng được Cu Ba và Braxin nghiên cứu! Ngả mũ...

    ReplyDelete